კითხვა-პასუხი

  • რას სთავაზობთ სამსახურის მაძიებელ კანდიდატს?
  • ჩვენ გთავაზობთ მძაფრ კონკურენტულ გარემოში სამსახურის მოძიებასა, ან შეცვლაში პროაქტიულ დახმარებას.
  • ვის აქვს წვდომა ჯობლინკზე რეგისტრირებულ ჩემს მონაცემებთან?
  • ჩვენთან რეგისტრირებულ თქვენს მონაცემებთან წვდომა, თქვენი ნებართვის გარეშე, მხოლოდ ჯობლინკის თანამშრომლებს აქვთ.
  • თქვენთვის შესაბამისი პოზიციის მოძიების შემთხვევაში, დამქირავებელს თქვენს შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ თქვენი ნებართვის შემდეგ გადაეცემა.