მოგესალმებით!

ჩვენ ვართ ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესინალთა გუნდი, რომელმაც საქართველოს დასაქმების ბაზარზე რადიკალური ცვილებების განხორციელება გადაწყვიტა.

ჩვენი მისიაა ოპერატიულად, ანუ მოთხოვნის წარმოქმნისთანავე განხორციელდეს დამსაქმებლებსა და კანდიდატებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია, რაც ორივე მხარეს მიზნის მიღწევაში დაეხმარება: ერთის მხრივ, კარგი და პოზიციას შესაფერისი თანამშრომლების მოძიებაში, ხოლო მეორეს მხრივ, საკუთარი კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისი სამსახურის პოვნაში.

დღესდღეობით, საქართველოს დასაქმების ბაზარზე შექმნილი პრობლემების მთავარი მიზეზები, სწორედ ეფექტური კომუნიკაციისა და დროული კოორდინაციის ნაკლებობაა.

ჩვენ შეგვიძლია ამ მიზეზების აღმოფხვრა და როგორც დამსაქმებლების, ასევე კანდიდატების მოთხოვნების დროული და შესაბამისი დაკმაყოფილება.

ზუსტად ამიტომ ავირჩიეთ სლოგანი:

იპოვე შენი გუნდი!